Hjem

RESPONSIBLE  RESOURCE  RECOVERY

Ansvarlig avfallshåndtering

Rescandi Norge AS


  • Eksporttillatelse for en rekke ulike typer farlig avfall
  • Tansport med lastebil, tankbil og skip
  • Behandlings- og gjenvinningsløsninger i en rekke land i Europa
  • Spesialist på prosjekter med større volum eller kompleks farlig avfall

20.10.2023
Westland Waste AS

Travle dager hos vårt datterselskap Westland Waste AS.

Selskapet virksomhet er hovedsakelig basert på å utnytte allerede eksisterende behandlingskapasitet hos Wergeland Halsvik i Sløvåg.

En stor takk til våre samarbeidspartnere og til alle medarbeidere i både Wergeland Gruppa og Rescandi Norge som har stått på de siste ukene i Sløvåg for å gjøre dette mulig.

Produsent eller innsamler av farlig avfall?

Velg Rescandi Norge AS som din partner

Uansett bransje, volum og type farlig avfall så har Rescandi Norge AS, sammen med våre partnere i Norge, Norden og i Europa, bærekraftige og konkurransedyktige løsninger for gjenvinning eller sluttbehandling av ditt avfall

Kompetanse i toppklassen

Alle våre ansatte har hver for seg mer enn 30 års bransjeerfaring

Fleksible og hurtige løsninger

Å kunne snu seg raskt etter kundens endrede behov er vårt "varemerke"

Fokus på ansvarlighet og bærekraft

Konstant fokus på å finne ansvarlige logistikk- og behandlingsløsninger

Kunder i hele Norge

Kunder fra Kristiansand i sør til Hammerfest i nord - Vi løser det

Korte eller lange avtaler

Både engangsleveranser og langsiktige avtaler med større volum er mulig

+300 eksporttillatelser

Mer enn 300 notifikasjoner for farlig avfall utarbeidet siste 15 år

Våre behandlingsløsninger

Partnere i Norge, Norden og Europa

Rescandi Norge AS har, sammen med våre partnere, samarbeid med noen av kanskje de mest avanserte og bærekraftige behandlingsanleggene for avfall og farlig avfall i Europa,
i bl.a. Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Sveits og Nederland

Høytemperatur energigjenvinning

Rescandi har gjennom mer enn 15 år  samarbeidet med flere høytemperatur gjenvinningsanlegg for farlig avfall.

Vann- og slambehandling

Vann-, olje-, slam- og jordbehandling i samme farlig gjenvinningsanlegg.

Næringsavfall

Behandling av næringsavfall med fjernvarme og elektrisitet 

Møt noen av kundene våre

Sammen finner vi gode løsninger

Rescandi Norge AS sine varemerker er bl.a. Ansvarlighet og Fleksibilitet

Vi vet at vår kunders behov er under stadig utvikling, både i forhold til produksjonskrav, HSEQ, bærekraft, volum og ikke minst avfallets "kompleksitet" - Derfor setter også våre kunder stor pris på vår evne til å "snu oss raskt" når behovene endrer seg.

Notifikasjoner for eksport

På vegne av flere kunder har Rescandi Norge AS og Rescandi AS de siste 15 årene utarbeidet eksporttillatelser og transportdokumenter for flere ulike avfallstyper som må sendes ut av Norge for gjenvinning.


Dette kan være tillatelser for faste leveranser av farlig avfall og for større enkeltleveranser og prosjekter.

Brønnoppstartsvæsker

I henhold til Aktivitetsforskriften §60a om utslipp av oljeholdig vann og 

§69 om formasjonstesting, opp-renskning og oppstart av brønner skal avfall fra denne aktiviteten leveres til godkjent behandlingsanlegg eller via en eksportnotifikasjon.

Logistikkløsninger

Rescandi Norge AS håndterer sammen med våre partnere en rekke ulike avfallstyper, både næringsavfall og farlig avfall.


Denne tjenesten inkluderer selvsagt også arbeidet med å finne smarte og kostnadseffektive logistikkløsninger for dette avfallet.